Herinneringen zijn gemaakt van wonderlijk materiaal – bedrieglijk en toch dwingend, machtig en vaag. Men kan geen staat maken op zijn herinneringen, en toch bestaat er geen andere werkelijkheid dan die welke we in ons geheugen dragen. Elk ogenblik dat wij beleven dankt zijn zin aan het voorgaande. Tegenwoordige tijd en toekomst zouden zinloos worden als de sporen van het verleden uit ons bewustzijn gewist waren. Tussen ons en het niets staat ons herinneringsvermogen, een problematisch en breekbaar bolwerk.

[Klaus Mann, Het Keerpunt, vertaald door Willem van Toorn]

Boven: de Dorpstraat (later Langstraat) in Eisden, gezien vanop het Boseind, uitsnit uit een postkaart gefotografeerd ergens tussen 1911 (aangezien toen huis Dexters werd opgetrokken, waarvan een detail uiterst links in beeld) en de vroege jaren 30 (toen de witte stal Ramakers daar onmiddellijk rechts van werd vervangen door een woonhuis). Je ziet mooi hoe oorspronkelijk alle 19de-eeuwse hoeves dwars op de straat zijn gebouwd, inclusief links vooraan dus de hoeve van Koëb Ramakers en Ida Dedroog.