Dit is het verhaal van een doodgewone Maaslandse familie in één van de ongewoonste omwentelingen van onze geschiedenis: de twintigste eeuw. In het begin van die eeuw leek aan de oevers van de Maas nog niet veel veranderd sedert het Ancien Régime. De mensen leefden van de overlevingslandbouw en de seizoensarbeid in dorpen van enkele honderden inwoners, mijnheer pastoor en de burgemeester hadden het voor het zeggen, de grote gebeurtenissen in de wereld las je pas dagen later in de Eendracht (de krant van de Gebroeders Smeets uit Mechelen-aan-de-Maas), de eerste geruchten over mijnbouw circuleerden al wel, de tram Maastricht-Maaseik was net aangelegd en herder Lucas Wijshof trok nog dagelijks met meer dan tweehonderd schapen over de gemene gronden, de heide. De eerste telefoon en de eerste twee auto’s in Eisden moesten nog komen, en een gekleurde medemens had men zelden of nooit aanschouwd in deze contreien. Nu, honderd jaar later, zijn er helemaal geen gemene gronden meer, is de tram vervangen door de bus en heeft gemiddeld ieder gezin een auto, is de bevolking van Eisden meer dan vertienvoudigd, zijn de mijnen alweer gesloten, leven we samen met mensen afkomstig van alle continenten, en zijn we 24 uur op 24 geconnecteerd met alles en iedereen over heel de wereld.

Toen op 18 juli 1962 het huwelijk bezegeld werd tussen onderwijzer Hubert Ramakers uit Eisden en kleuterleidster Odilia Meyers uit Opgrimbie, luidde dat een gigantische versmelting van maaslands DNA in. In de genetische cocktail die zo ontstond zijn vertegenwoordigd: de families Ramakers, Knippenberg, Meyers, Welkenhuyzen, Dedroog en uiteraard nog veel meer typisch Maaslandse families, waaronder merkwaardig veel vertakkingen van de familie Crijns.

Op deze site vind je informatie over Hubert Ramakers (een Eisdense geschiedenis) en Odilia Meyers (een Gremmese geschiedenis) en hun voorouders. Later voegen we meer informatie toe over het gezin Ramakers-Meyers (een Elense geschiedenis). Ondertussen vind je ook een losse greep uit de foto-albums om je honger te stillen, later gaan we die ook verder ordenen en toelichten. En voor wie gebeten is door genealogisch onderzoek, is er de stamboom opgesteld in Gramps. Veel plezier op je ontdekkingsreis door onze familiegeschiedenis!

Op de foto boven: familiefoto bij het huwelijk van Hubert Ramakers en Odilia Meyers in Opgrimbie, 18 juli 1962, voor Café Zinnebie (een verbastering van Zenobia). Bovenste rij – Leny M, Julien P, Mia M, Martin R, Elvire M, Jan Bekkers, Hubert R, Odilia M, Sylvia M, Jaak R, Annie M, Rudi M, Theo M – onderste rij – Jef Vranken en Maria Meyers, Maria Vanderhallen, pépé, Theo M, Anna W, (Mar)tinus R – ontbreekt: Leonora Meyers (zuster Elvira), Lena Meyers (meter van Odilia)

Van links naar rechts en van boven naar onder: Dirk R, Bart R, Lieve Vlummens, Sofie Baert, Thomas, Annelies, Greet R, Louis Welters, Ramon R, Dagmar, Sebastian R, Terra, Henk Hendriks, Esmeralda R, Bert R, Rudy Meyers, Mia Meyers, Martin R, Yvonne Pairoux, Odilia Meyers, Hubert R, Sylvia Meyers, Annie Meyers, Valentin Cuypers. Feest voor de 80ste verjaardag van Odilia, 14 juli 2019 in Rotem.

Dramatis Personae

In deze verhalen komen uiteraard tientallen boeiende personages voor, die we allemaal proberen te duiden met hun officiële namen en geboorte- en sterfdata, en die we in hun context proberen te plaatsen. De centrale personages zijn Hubert en Odilia, de grootouders van mijn kinderen. Daarom worden ze hier ook doorgaans opa en oma genoemd. De ouders van Hubert zijn Pépé en diens vrouw Anna (die weinig aan bod komt omdat ze het gezin vroeg verliet). De grootmoeder (mijn overgrootmoeder) die mee voor de opvoeding van Hubert instond wordt gemeenzaam de Mem genoemd. De ouders van Odilia heten Theo (mijn bompa) en Anna (mijn bomma). Ik weet het, het is soms verwarrend dat de ouders van oma bomma en bompa heten in deze schrijfselen, maar vanuit ons standpunt klopt het. 😉

Veel leesplezier,

Bart

Wie meer zicht wil krijgen op de volledige stamboom, kan die hier consulteren.

Ramakers voor beginners

In april 2021 verschenen in het onvolprezen tijdschrift Eisden een fotodocument, een kwartierstaat en een artikel over de familie Ramakers-Meyers. Een ideale inleiding in de materie! 🙂