Op de onderliggende pagina’s spitten we in de stamboom van Hubertus Antoon Ramakers (geboren in Eisden 1937), halen we jeugdherinneringen met hem op, delven we foto’s uit sigarenkistjes, proberen we te achterhalen wie wie is aan het Boseind en schetsen we het leven in Eisden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit Eisdense verhaal loopt zo ongeveer tot 1962, toen Huub huwde met Odilia Meyers en een huis bouwde in Elen.

Hubertus Antoon Ramakers is nog dag na dag geschiedenis aan het schrijven, maar hier is al een terugblik uit 2007, toen we zijn 70ste verjaardag vierden.

“De geschiedenis is niet het verleden, het is de methode die we hebben ontwikkeld om onze onwetendheid over het verleden te organiseren. Het is wat er in de zeef achterblijft nadat de eeuwen er doorheen zijn gegaan – een paar stenen, een paar geschriften, wat stofresten. Het is niet meer “het verleden” dan een geboorte-akte een geboorte is, of een scenario een voorstelling is, of een vliegtuigticket een reis is.”

Hilary Mantel, geciteerd in Johan Op de Beeck, Leopold II, p. 744.